Cách tạo chữ ký Email dễ dàng và chuyên nghiệp

Chữ ký email là một phần quan trọng trong giao tiếp thông qua email, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chữ ký email cung cấp thông tin liên hệ của người gửi và tạo ấn tượng đầu tiên với người nhận. Trong bài viết này, Comma Creative Agency sẽ cùng bạn tìm hiểu cách tạo chữ ký email với Google Mail, Outlook, Apple Mail.
1. Cách tạo chữ ký email với Google Mail

Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt → See all settings

Bước 2: Tại mục Signature Chọn Create new

Bước 3: Điền tiêu đề sau đó Chọn Create
Bước 4: Truy cập đường dẫn chữ ký email do Comma Creative cung cấp. Điền thông tin phù hợp sau đó chọn đổi thông tin.
Bước 5: Kiểm tra thông tin sau khi thay đổi sau đó Ctrl + A để chọn tất cả → Ctrl + C để copy nội dung đã chọn
Bước 6: Quay trở lại phần cài đặt Google Mail dán nội dung đã copy vào phần Signature. Tại mục FOR NEW EMAIL USEON REPLY/FORWARD USE chọn chữ ký vừa tạo. Sau đó bấm Save Changes để lưu thông tin
Bước 7: Mở email mới và kiểm tra kết quả
2. Cách tạo chữ ký email với Outlook

Bước 1: Chọn New Email

Bước 2: Chọn Signature

Bước 3: Chọn chữ ký cần chỉnh sửa hoặc chọn New để tạo chữ ký mới sau đó điền tên chữ ký mới

Bước 4: Truy cập đường dẫn chữ ký email do Comma Creative cung cấp. Điền thông tin phù hợp sau đó chọn đổi thông tin 

Bước 5: Kiểm tra thông tin sau khi thay đổi sau đó Ctrl + A để chọn tất cả → Ctrl + C để copy nội dung đã chọn

Bước 6: Quay trở lại outlook Ctrl + V để dán nội dung đã copy vào ô chữ ký → Bấm OK để lưu

Bước 7: Mở email mới và chọn Signature sau đó chọn vào chữ ký vừa tạo để áp dụng vào email

3. Cách tạo chữ ký email với Apple Mail

Bước 1: Chọn New Email

Bước 2: Chọn Signature → Edit Signature
Bước 3: Chọn chữ ký cần chỉnh sửa hoặc chọn dấu + để tạo chữ ký mới sau đó điền tên chữ ký mới

Bước 4: Truy cập đường dẫn chữ ký email do Comma cung cấp. Điền thông tin phù hợp sau đó chọn đổi thông tin

Bước 5: Kiểm tra thông tin sau khi thay đổi sau đó Ctrl + A để chọn tất cả → Ctrl + C để copy nội dung đã chọn
Bước 6: Quay trở lại Apple mail bỏ check dòng “Always match my default message font” sau đó Ctrl + V để dán nội dung đã copy vào ô chữ ký
Bước 7: Mở email mới và chọn Signature sau đó chọn vào chữ ký vừa tạo để áp dụng vào email

Trên đây là hướng dẫn cách tạo và quản lý chữ ký Email tại Google Mail, Outlook, Apple Mail cực dễ dàng . Comma Creative hy vọng bạn sẽ có cho mình một một chữ Email chuyên nghiệp, nếu có thắc mắc về bất kỳ thao tác nào hãy liên hệ với chúng tôi.